یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0034MW

معرفی محصول

معرفی یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-0034MW

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-0034MW یکی از محصولات سری پرایم شرکت دوو می باشد . ظرفیت این یخچال و فریزر ۳۴ فوت است . این سری مدل به رنگ های سفید و استیل عرضه شده است .

مشخصات فنی

این یخچال فریزر دارای سامانه کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) می باشد . این سامانه در این مدل از ساید بای ساید دوو مجهز به سنسورهای کنترل دمایی است که دما را داخل و بیرون یخچال تشخیص داده و به سامانه کنترل دیجیتال منتقل می‌کند . این سامانه داده‌ها را تحلیل کرده و به کمپرسور منتقل می‌کند . کمپرسور با عملکرد بهینه ، سرمایش مورد نیاز را تأمین می‌کند . بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک در ساید بای ساید دوو کنتـرل دمـا ، میـوه وسـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طولانی‌تـری تـازه، سـالم و پرطــراوت می‌مانــد .
یکی دیگر از ویژگی های مهم این محصول دارا بودن درب همراه با سامانه سرمایشی می باشد . طراحی نوآورانه درب سوم همراه با پنل استیل به کار رفته داخل درب ، باعث حفظ و نگهداری سرما و بازتابش آن به داخل محفظه شده و سبب حفظ تازگی هرچه بیشتر مواد غذایی در این یخچال فریزر می‌شود . بوزدایی ، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه از قابلیت های مهمی می باشد که این ســامانه فیلترینــگ بــه کار گرفتــه شــده در ایــن محصـول ، بـا حـذف بوهـای نامطبـوع ، باکتـری هـا و آ لاینـده هـا ، طعـم و بـوی طبیعـی مـواد غذایـی را حفـظ مـی کنـد .

سایر مشخصات

کمپرسـور اینورتر در این مدل از یخچال فریزر ساید بای ساید دوو نسـبت به کمپرسـورهای قدیمی و معمولی %۲۳ انرژی بـرق کمتـری مصـرف مـی‌کنـد . کمپرسـور اینورتـر دیجیتـال بـا عملکـرد بهینه و قابلیــت کارکــرد در پنــج ســطح (تــوان خروجــی) کارایــی بســیار بالاتــری نسـبت بـه کمپرسـورهای معمولـی دارد . فعالیـت ایـن کمپرسـور نوسـان دمـای داخلـی یخچـال را بـه حداقـل می‌رسـاند ، در نتیجـه مـواد غذایـی بـرای مـدت زمـان طولانی‌تـری سـالم و بـا طـراوت باقـی می‌مانـد .
این محصول دارای سامانه سرمایش سریع می باشد . این قابلیت به منظور حفظ تازگی و طراوت مواد غذایی ، یخچال را با حداکثر توان تا رسیدن به دمای مورد نظر هدایت می‌کند . در این حالت کمپرسور با حداکثر قدرت تا ۱۵۰ دقیقه یا منهای ۴ درجه یکسره به فعالیت خود ادامه می‌دهد . سامانه سرمایش سریع فریزر در ساید بای ساید جدید دوو  با سرعت بخشیدن به فرایند انجماد و پایین آوردن دمای فریزر در کمترین زمان باعث حفظ ارزش و شکل ظاهری مواد غذایی می شود . در این حالت کمپرسور با حداکثر قدرت تا ۱۵۰ دقیقه یکسره به فعالیت خود ادامه می‌دهد . 
خرید محصول
قیمت محصول

۵۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان

فهرست
سبد خرید شما